• Over ons

Over Ons

 

Mijn Buurt Assen

Samen voor een groene, veilige en gezellige buurt

Dagelijks zetten de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn zich in voor groene, veilige en gezellige buurten in Assen. Dit doen we door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van jou als inwoner te stimuleren. Je kunt daarbij denken aan het mooier en leefbaarder maken van jouw wijk. Bijvoorbeeld door voor meer groen of speelmogelijkheden voor kinderen te zorgen. Maar ook bijvoorbeeld activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of je buurtgenoten te ontmoeten zijn mogelijk. 
 
Bij Mijn Buurt Assen zijn bijna tachtig mensen betrokken vanuit de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en Vaart Welzijn. Zo zijn er buurtwerkers, wijk contactpersonen, beheerders en wijkcoördinatoren bezig om met jou mee te denken en jouw wijk continu te verbeteren. 
Buurtinitiatieven

Wijkvernieuwing: gezamenlijke aanpak werkt  

Assen heeft grootse plannen als het gaat om wijkvernieuwing. In Assen Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt investeert woningcorporatie Actium fors in de kwaliteit en duurzaamheid van huurwoningen. Soms worden huizen gerenoveerd. In andere gevallen is sloop en nieuwbouw een betere oplossing. Actium, de gemeente Assen en Vaart Welzijn stemmen de plannen zo goed mogelijk op elkaar af. Samen met inwoners denken we na over de inrichting van (nieuwe) huizen, de straten, pleinen en het groen. Buurtbijeenkomsten zorgen hierbij voor verbinding en contact tussen buurtbewoners. Dit is een belangrijke basis voor een fijne woon- en leefomgeving.

Buurtinitiatieven

Leefbaarheid in de buurt

Het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen maakt dat we beter zicht krijgen in buurten en hun bewoners in Assen. We hebben veel direct contact met bewoners. Zo weten we welke kleine en grotere problemen er spelen. Je kunt hierbij denken aan overlast, eenzaamheid of financiële zorg. Mijn Buurt Assen pakt deze problemen samen met inwoners aan. Het buurtteam van Vaart Welzijn speelt hierbij een belangrijke rol.

Buurtinitiatieven

Buurtinitiatieven: van idee tot uitvoering 

Mijn Buurt Assen stimuleert inwoners in Assen om activiteiten te organiseren die voor meer contact en verbinding in de buurt zorgen. Per jaar honoreren we zo’n 150 initiatieven van inwoners. Zodra een meerderheid van inwoners achter een idee staat, stelt Mijn Buurt Assen geld, mensen of middelen beschikbaar. Dit varieert van de speeltuin opknappen tot het organiseren van een buurtfeest of markt. Initiatieven voor iedereen, door iedereen.

Jaarrapportage 2022

 

De jaarrapportage 2022 heeft als titel "Samen maken we de buurt" meegekregen. Je kunt hierin lezen hoe Mijn Buurt Assen zich samen met inwoners en netwerkpartners in 2022 heeft ingezet voor een fijne en sociale buurt. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten georganiseerd die positief hebben gewerkt in de wijken. Het aantal gerealiseerde initiatieven van bewoners is verder gegroeid. De initiatieven voor spelen in de wijken werden in 2022 afgestemd op de gemeentelijke BOSS-visie (Bewegen, Ontmoeten, Spelen en Sporten).