Over Ons

 

Een groene, veilige en gezellige buurt

Dát is waar inwoners van Assen samen met Mijn Buurt Assen voor gaan. Mijn Buurt Assen is een samenwerkingsverband bestaande uit circa 60 medewerkers van drie organisaties:
 

 

Dagelijks zetten we ons samen in om ervoor te zorgen dat Assen een fijne plek wordt én blijft. Dit doen we door projecten te organiseren, maar vooral door de initiatieven en ideeën van inwoners te stimuleren. Samen maken we de buurt!


Onze medewerkers zijn veel in de buurten te vinden en trekken regelmatig met inwoners op. Dit maakt ons benaderbaar, dichtbij en betrokken. Een aanpak die door buurtbewoners erg gewaardeerd wordt en één van de succesfactoren waardoor we al ruim 5 jaar bestaan.

Buurtinitiatieven

Gezamenlijke aanpak voordeel voor wijkvernieuwing 

Assen heeft grootse plannen als het gaat om wijkvernieuwing. In Assen Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt investeert woningcorporatie Actium fors in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van huurwoningen. Dit doen ze door renovatie, sloop en nieuwbouw. Niet alleen achter, maar ook voor de schermen trekken Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn samen op om deze plannen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. Samen met inwoners denken we na over de inrichting van (nieuwe) huizen, de straten, pleinen en het groen. Door het organiseren van buurtbijeenkomsten creëren we verbinding en contact tussen buurtbewoners. Dit is een belangrijke basis voor een fijne woon- en leefomgeving.

Buurtinitiatieven

Mijn Buurt Assen verbindt, zorgt voor een prettige leefomgeving

Het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen maakt dat we beter zicht krijgen op de buurten en bewoners van Assen. Het directe contact met bewoners zorgt ervoor dat we in staat zijn om individuele en collectieve problematiek te signaleren. Zodra deze problematiek, zoals overlast, eenzaamheid of financiële zorg naar voren komt, is Mijn Buurt Assen in staat om dit aan te pakken. Het buurtteam van Vaart Welzijn speelt hierbij een belangrijke rol.

Buurtinitiatieven

Mijn Buurt Assen stimuleert & ondersteunt buurtinitiatieven 

Wonen in een groene, veilige en prettige buurt. Dat is wat inwoners graag willen. Mijn Buurt Assen stimuleert inwoners in Assen om activiteiten te organiseren die bijdragen aan een sterkere binding in de buurt. Per jaar honoreren we zo’n 150 initiatieven van inwoners. Zodra een meerderheid van inwoners achter een idee staat, stelt Mijn Buurt Assen geld, mensen of middelen beschikbaar. Dit varieert van de speeltuin opknappen tot het organiseren van een buurtfeest of markt. Initiatieven voor iedereen, door iedereen.

Jaarrapportage

 

Hoe behoudt je de verbinding en betrokkenheid met de buurt in coronatijd? Dat was de uitdaging waar Mijn Buurt Assen (MBA) voor stond in 2020. In de jaarrapportage 2020 doen de gemeente Assen, woningcorporatie Actium en welzijnsorganisatie Vaart Welzijn hiervan verslag. Met creativiteit en snel schakelen bleek er ondanks de beperkingen toch best veel te kunnen. Met bingokaarten in de Lariks, een praatplaat over het Noorderpark, digitale bezoeken van het college en brievenbuspakketten bleef Mijn Buurt Assen zichtbaar in de wijken, en konden de teams contacten leggen en informatie uitwisselen met de bewoners.

Jouw buurt

is een idee

waard

Heb je de ultieme oplossing voor dat smerige hondenpoepprobleem of heb je een creatief idee om dat saaie hoekje of veldje in de buurt aan te pakken? Maak er dan werk van!