Veelgestelde vragen

Hier vind je antwoorden op veelgestelde vragen over Mijn Buurt Assen. Staat je vraag er niet bij, stuur ons dan een mail op  en we helpen je graag verder.

1. Kunnen alleen inwoners van Assen zich aanmelden voor activiteiten?

Ja, Mijn Buurt Assen is van en voor alle Assenaren. Mensen die werkzaam zijn in Assen kunnen natuurlijk ook bijdragen aan de activiteiten in Assen.

2. Kan ik me ook aanmelden voor een activiteit in een buurt waar ik niet woon?

Bij de betreffende activiteit kun je vinden of de activiteit is voor alle Assenaren of alleen voor de specifieke buurtbewoners.

 3. Mag elke activiteit op de website worden geplaatst?

Het gaat op deze website om activiteiten die bijdragen aan een mooi, gezellig, groen en veilig Assen. Commerciële, politieke en/of religieuze activiteiten worden van de website verwijderd.

4. Hoe bereik ik de organisator van een activiteit?

Van iedere activiteit op de website, kun je op een aparte projectpagina meer informatie vinden over de activiteit en de organisator.

5. Hoe vraag ik subsidie aan voor mijn activiteit?

Je kunt op de pagina ‘Ik wil een activiteit voorbereiden’ een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning van je activiteit bij Mijn Buurt Assen (activiteiten die bijdragen aan de woonomgeving) of bij STILA (activiteiten die bijdragen aan noaberschap, ontmoeting en verbinding in de wijk).

 6. Aan welke voorwaarden moet mijn activiteit voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?

Binnen Mijn Buurt Assen kun je ideeën realiseren die de leefbaarheid en het woonplezier in jouw buurt of wijk verbeteren. Het kan hierbij gaan om het stimuleren van onderlinge contacten, het versterken van de kwaliteit van de leefomgeving of het verminderen van onveiligheid en overlast. Het initiatief mag geen persoonlijk, individueel of commercieel belang dienen. Daarnaast heeft het idee geen politiek of religieus karakter. En je levert zelf een bijdrage aan het realiseren van het initiatief.

7. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Mijn Buurt Assen en STILA bepalen in onderling overleg of je een bijdrage krijgt. Die kan bestaan uit middelen, geld en/of inzet van professionals. Daarbij wordt er op gelet in hoeverre het idee haalbaar, effectief en vernieuwend is. En minstens zo belangrijk: Wat hebben de inwoners van jouw buurt eraan?

8. Waar mag ik de subsidie wel en niet aan besteden?

Financiële ondersteuning vanuit Mijn Buurt Assen en STILA mag alleen worden gebruikt voor de uitvoering van jouw initiatief/activiteit. De financiële bijdrage is bestemd voor de betaling van de rekeningen van derden. Je krijgt het geld dus niet rechtstreeks. Binnen een half jaar na het toekennen van een eventuele financiële bijdrage moet je starten met de uitvoering van het project. Ook lopende projecten mag je indienen.

Feedback

Heb jij iets op de website ontdekt dat je graag zou willen veranderen, waardoor Mijn Buurt Assen nog beter wordt? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

Feedback